Βαλβίδες Σταθερής Διαφορικής Πίεσης

Self Acting

ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ (AMETAL) ΒΙΔΩΤΗ ΘΥΛHΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ DN15 - DN50 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 10-60 kPa / 20-80 kPa

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ IMI-T.A. & IMI-PNEUMATEX, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ (CAST IRON) ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ DN65 - DN100 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 20-80 kPa / 40-160 kPa
 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ (CAST IRON) ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ DN65 - DN200 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 10-50 Kpa/ 30-150 kPa / 80-400 kPa

4ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STABILIZING DIFFERENTIAL PRESSURE 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ & PIBCV (ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ (AMETAL) ΒΙΔΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ DN10 - DN25