Θερμομεικτικές Βαλβίδες

Thermostatical Mixing Valves

ΤΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΙΞΕΩΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΙΞΕΩΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, DN20-DN50, PN10.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ, DN15 & DN20