Κινητήρες - Θερμοστατικές Κεφαλές

Actuators Thermostatic Heads

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ON-OFF,  230V ή 24V, N.C ή N.O.

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  24V

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 24V, 160/200 N, IP54.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 24V, 500N, IP54

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ή ON-OFF ή 3 σημείων, 24V ή 230V, 750N, IP54

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ή ON-OFF ή 3 σημείων, 24V ή 230V, 1250N, IP54

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ή ON-OFF ή 3 σημείων, 24V ή 230V, 1000N, IP54

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ή ON-OFF ή 3 σημείων, 24V ή 230V, 1600N, IP54