Απαερωτές - Διαχωριστες - Εξαεριστικά

AirDirt Separators Pressure Maintance Systems

Δοχεία διαστολής 3-6-10 bar, απο 8 lit.-5000 lit. 5 χρόνια εγγύηση.

 

Απαερωτές, Διαχωριστές σωματιδίων, απαερωτές & διαχωριστές

 
Διαχωριστές σωματιδίων, Απαερωτές, απαερωτές & διαχωριστές
απο DN65 έως DN300

Σταθεροποιητές πίεσης δικτύων με αεροσυμπιεστή (+ 0,1 bar) για εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, ηλιακών έως 13MW.

 

θέρμανση.

 
Απαερωτές κενού
για ψύξη και θέρμανση.

Σταθεροποιητές πίεσης δικτύων με αντλίες (+ 0,2 bar) για εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, ηλιακών